STV:s Lärarpris

STV visar sin uppskattning för lärarnas arbete genom att årligen bevilja en lärare i naturvetenskaperna eller matematik ett lärarpris – detta har vi gjort med start år 1999. Priset  ges både till läraren/lärarna samt ett understöd till skolan att användas på lämpligt sätt för undervisningen.

De som har erhållit priset är:

2023
Jan-Anders Salenius och Triin Gyllenberg
(Helsingfors)

2022
Annika Lindblad
(Åbo)

2021
Marcus Mohlin
(Vanda)

2019
Henna Lillhonga
(Vasa)

2018
Maria Sjöblom
(Nykarleby)

2017
Greta Kula
(Nykarleby)

2016
William Barman (Hangö)
Sebastian Laxell (Karis)
2015
Jonas Waxlax
(Helsingfors)
2014
Mia Skog
(Raseborg)
2013
Bertil Eklund
(Närpes)

2012
Alva Grönqvist
(Lovisa)

2011
Anette Stenvall
Jan Holmgård
(Pedersöre)
2010
Niklas Palmberg
(Petalax)
2009
Ann Charlotte Rydgren
(Esbo)
2008
Birgitta Abbor
(Kronoby)

2007
Harriet Vauhkonen
(Helsingfors)

2006
Tommy Sjöblom
(Ekenäs)

2005
Leif Ekrem
(Helsingfors)

2004
Ann-Charlott Corin-Hentelä
(Karleby)
2003
Sivbritt Dumbrajs
(Esbo)
2002
Karin Kairavuo
(Helsingfors)
2001
Trygve Forssten
(Pedersöre)
1999
Kerstin Karlström
(Nykarleby)