STV stipendiater

STV har under några år gett stipendium till unga forskare för internationella forskningsvistelser. På denna sida presenterar vi några av dessa stipendiater i syfte att belysa användningen av STV:s stipendier för vetenskaplig verksamhet.

Emma Nordbäck från Aalto universitetet

Vistelse:
Amercian University, Washington DC, USA, för månaderna februari till april 2014 av den totalt ett år långa forskningsvistelsen.

Ändamål:
För doktorsavhandling ”Leading global virtual teams collaborating in intelligent working environments: role of leader, members and technology”

Stipendiets betydelse och resultat:
”Stipendiet gav ett höjt självförtroende samt möjlighet att förverkliga en del av mina doktorsstudier. Det är uppfriskande att komma ut ur den egna forskningsmiljön i hemlandet och få nya kompetenser att ta med sig hem, samt kontakter att arbeta vidare med. Jag är nöjd över det teoretiska tillägget till min forskning. Resultaten skall jag skriva ner i form av två olika artiklar med tanken att publicera dem i ”top journals”. Därutöver presenteras en del av resultaten i augusti 2014 vid den prestigefyllda konferensen Annual Meeting of Academy of Management i Philadelphia. Denna forskningsvistelse har fått mig att inse att det är en forskningskarriär som jag framöver vill satsa på”

Parvez Alam från Åbo Akademi

Vistelse:
Faculty of Biology, Gadjah Mada University (UGM) i Yogyakarta, Indonesien samt The Biomimetic and Biological Materials Laboratory vid Nanyang Technological University (NTU) i Singapore under oktober till december 2013

Ändamål:
För min forskning rörande ”Coral-inspired crystallisation of natural fibres for composites with improved bending and buckling resistance”

Stipendiets betydelse och resultat:
”Jag har nu en djupare kunskap om tropiska marina organismer och de metoder med vilka man kan leta efter och välja ut organismer för provtagning. Jag har också erhållit manga nya insikter angående identifiering och klassifierng av koraller. Jag lärde mig nya metoder för att utveckla min tekniska kompetens. Dessa inkluderade XRD, Ramanspektroskopi och nanoindentation. Dessa metoder har visat sig vara mycket användbara för kemiska, kristallografiska och mekaniska karakteriseringar och jag kommer att använda dem för framtida forskning av korall-liknande fiberkompositer. Starkt samarbete har etablerats med UGM i Indonesien och NTU i Singapore och gemensamma publikationer med dessa universitet bereds redan. Många nya kunskaper har förts tillbaka till Finland och kommer att användas för att vägleda studenter här. Jag håller nu på att bygga upp ett forskarutbytesprogram för studerande, så att vi kan erbjuda de mest lovande studeranden vid UGM forskningserfarenhet inom biomimetisk forskning vid Åbo Akademi. Resan har således utan tvekan varit mycket framgångsrik för utvecklingen av ny biomimetisk teknologi i Finland”

Yvonne Nygård från VTT

Vistelse:
Molecular Sciences Institute (MSI) i Berkeley, Kalifornien, USA under oktober till december 2012

Ändamål:
Att erhålla kompetens i analyser av celler på en-cells nivå, samt i tekniker för avbildandet av levande celler, vilka vardera utgör spetskunnande hos MSI

Stipendiets betydelse och resultat:
”Jag lärde mig samla data och att analysera och utvärdera datan. Insamlandet är tekniskt krävande, och förståelsen för hur datan skall tolkas kräver mycket erfarenhet och insikt. På MSI kunde jag lära mig detta av erfarna forskare som har varit med om att utveckla metoderna. Hemlaboratoriet planerar införskaffa apparatur för att vi här i framtiden skall kunna utföra motsvarande analyser, som görs på MSI. Min forskningsvistelse kommer alltså att gynna hela laboratoriet då jag får en betydande roll i etablerandet av plattformen för analyser på en-cells nivå vilka är viktiga såväl inom industrin som inom den akademiska forskningen. Resultaten jag erhöll under forskningsvistelsen leder till en ny publikation och därtill presenterar jag arbetet på Single Cell Analysis konferensen i Cold Spring Harbour Laboratory i New York. Jag fick många nya kontakter och träffade många kunniga vetenskapsmän och – kvinnor. Berkeley och hela området kring San Francisco är mycket framstående inom bioteknik. Här finns många företag och forskningsinstitutioner inom området. För mig som ung forskare var det ett privilegium att få tillbringa tre månader i den här inspirerande omgivningen. Jag skulle gärna åka till Berkeley på nytt, kanske i egenskap av postdoc forskare efter att jag disputerat”