Förstasidan2023-01-09T13:16:13+02:00

Svenska tekniska vetenskapsakademien i Finland (STV) vill bredda teknologiskt kunnande till att gynna näringsliv, en hållbar utveckling och en positiv grundsyn på tekniken i vårt samhälle.

Akademien förverkligar sitt ändamål genom att:

Initiera och uppmuntra debatt om teknologins utveckling och dess betydelse för samhälle och miljö.

Engagera sig i och understöda teknisk forskning och utveckling.

Befrämja intresset för och undervisningen i matematik, naturvetenskaper och teknik i skolor och högskolor.

Samarbeta med organisationer vars målsättning sammanfaller med Akademiens.

Skapa kommunikation och kontakt mellan Akademien och övriga intressegrupper.

Till toppen