Om asa.lindberg

Denna skribent har ännu inte fyllt i någon information.
Hittills har asa.lindberg skapat 64 blogginlägg för.

Nya ledamöter i Svenska tekniska vetenskapsakademien i Finland

2024-05-06T11:22:54+03:0006.05.2024|

Svenska tekniska vetenskapsakademien i Finland har nöjet att tillkännage invalet av två nya ledamöter till vår vetenskapsakademi: Docent Linda Mannila och Professor Henrik Grénman. Docent Linda Mannila, nu biträdande professor i datavetenskap med inriktning mot samhälleliga aspekter av artificiell intelligens vid Helsingfors universitet, är en framstående forskare och pedagog. Lindas arbete fokuserar på frågor kring [...]

STViF är med på Heureka vid Barnens medicinska dag

2024-03-21T10:01:51+02:0020.03.2024|

Svenska Tekniska Vetenskapsakademien i Finland är glad över det nyetablerade samarbetet med vetenskapscentret Heureka.  Ett första sätt som samarbetet  konkretiseras på är lördagen den 23 mars då vi stöder  Barnens medicinska dag,  ett evenemang där både barn och vuxna kan hoppa i en läkares eller en forskares skor. Det är fråga om ett årligen återkommande [...]

Seminariet om Innovationer och ”C”reativitet i naturvetenskaper och teknik, S I C, är tillbaka!

2024-03-19T13:41:57+02:0019.03.2024|

Tillsammans med Tekniska föreningen i Finland och yrkeshögskolan Arcada arrangerar vi igen efter en paus på några år Seminariet om Innovationer och ”C”reativitet i naturvetenskaper och teknik, S I C,  där årets tema är  ”En bättre värld”. Kom med och få Idéer till din undervisning Inspiration till att utveckla dina egna resurser Insikt gällande teknik [...]

Stipendier för skolvärlden kan sökas under hela mars månad

2024-03-11T13:48:54+02:0011.03.2024|

Alla ni som jobbar på olika stadier inom skolvärlden, notera att våra skolstipendier kan sökas till slutet av mars månad och besked om utfallet fås inom april månad. Finns det en kurs eller konferens som du vill delta i? Eller göra en exkursion tillsammans med dina elever? En idé som du har för att utveckla [...]

Stipendier för forskarvistelser kan sökas kontinuerligt under årets alla dagar

2024-01-24T15:23:56+02:0024.01.2024|

Unga forskare kan kontinuerligt under hela året ansöka om stipendier av Svenska tekniska vetenskapsakademien i Finland för forskningsvistelser på en till tre månader. Beslut görs kvartalsvis och rörande årets första kvartal gäller; ansök innan slutet av mars månad och du får besked inom april. Vid valet av ort för din vistelse så ser vi gärna [...]

Lärarpris 2023 till Triin Gyllenberg och Jan-Anders Salenius vid Brändö gymnasium i Helsingfors

2024-01-10T11:04:52+02:0010.01.2024|

Svenska tekniska vetenskapsakademien i Finland ger sitt Lärarpris år 2023 till lektor i kemi Triin Gyllenberg och lektor i matematik Jan-Anders Salenius. De är lärarkollegor vid Brändö gymnasium i Helsingfors. Priset uppgår till 8000 euro fördelat så att 3000 euro ges till vardera läraren samt ett understöd på 2000 euro till skolan att användas på [...]

Nomineringar för STV Lärarpris 2023

2023-11-02T13:43:52+02:0002.11.2023|

Till alla  inom skolvärlden, känner Du en  lärare som jobbar exceptionellt bra inom ämnesområden naturvetenskaper, teknik eller matematik? Vi vill då göra Dej uppmärksam på att Svenska tekniska vetenskapsakademien i Finland (STV) årligen premierar en dylik lärare med STV Lärarpris. Nomineringar gäller alla stadier dvs klasslärare och ämneslärare vid grundskolans alla årskurser 1-9 och vid [...]

Nya ledamöter i Svenska tekniska vetenskapsakademien i Finland våren 2023

2023-04-25T14:29:49+03:0025.04.2023|

Svenska tekniska vetenskapsakademien i Finland har våren 2023 kallat följande personer till ordinarie ledamöter: TkD Saara Inkinen, Nordic Catalyst e.U. (Teknisk polymerkemi), Docent Nina Lindfors, Helsingfors Universitet/HUS (Materialteknik) Professor Peter Sarlin, Aalto universitetet (Datavetenskap och informationsteknik), TkD Anna Sundberg, Åbo Akademi (Naturmaterialteknik), Politices doktor, docent Mikael Wahlström, VTT (Människa–datorinteraktion), Professor Susanne Wiedmer, Helsingfors universitet (Analytisk [...]

STViF skolstipendier kan sökas under hela mars månad

2023-03-13T14:46:10+02:0013.03.2023|

Alla ni som jobbar på olika stadier inom skolvärlden, notera att våra skolstipendier kan sökas till slutet av mars månad och besked om utfallet fås inom april månad. Finns det en kurs eller konferens som du vill delta i? Eller göra en exkursion tillsammans med dina elever? En idé som du har för att utveckla [...]

Till toppen