Svenska Tekniska Vetenskapsakademien i Finland är glad över det nyetablerade samarbetet med vetenskapscentret Heureka.  Ett första sätt som samarbetet  konkretiseras på är lördagen den 23 mars då vi stöder  Barnens medicinska dag,  ett evenemang där både barn och vuxna kan hoppa i en läkares eller en forskares skor. Det är fråga om ett årligen återkommande och omtyckt evenemang på Heureka där målgruppen är barnfamiljer, särskilt barn, med målet att introducera allt som hör till ämnesområdet medicin på ett glatt och positivt sätt.  Samtidigt som publiken lär sig om olika medicinska yrken får besökarna en möjlighet att träffa riktiga forskare och lära sig, vad forskarna gör inom områdena medicin och teknik.

Teknik och medicin har en stark koppling som sträcker sig över flera århundraden och fortsätter att förstärkas i dagens digitala era. Genom teknikens framsteg har medicinen kunnat utveckla och förbättra diagnosmetoder och behandlingsalternativ på många sätt. Genom avancerad teknik som exempelvis datortomografi och robotkirurgi kan läkare diagnostisera och behandla sjukdomar på ett mer exakt sätt. Tekniken hjälper även till att förstå sjukdomars orsaker på en molekylär nivå, vilket leder till skräddarsydda behandlingar. Bärbara enheter och sensorer gör det möjligt att övervaka hälsotillståndet i realtid. Denna samverkan mellan teknik och medicin fortsätter att inspirera till nya innovationer för att förbättra vården och människors liv.

Under Barnens medicinska dag på Heureka finns det massor av roliga aktiviteter för hela familjen. Det finns bamsesjukhus, vetenskapsteater,  frågesport, roliga workshops och du kan lära dej om första hjälp, hur ögonproteser tillverkas och mycket mera. Vårt bidrag till programmet är stationen Få upp pulsen! där du kan följa med ditt hjärtats slag  med hjälp av en liten pulsmätare på fingret och se vad som händer då du hoppar, dansar eller springer på plats.

Ta en titt på det digra programmet  samt välkommen till Heureka på lördag den 23 mars!