Ordinarie ledamöter, hedersledamöter och utländska ledamöter

Till ordinarie ledamot kan kallas i Finland verksam person eller i utlandet verksam finsk medborgare, känd för framstående insatser inom området för vår verksamhet och som förväntas verka för STV:s ändamål. Akademien kan dessutom utse hedersledamöter och utländska ledamöter. I nuläget har STV därvid 190 ordinarie ledamöter samt ett antal hedersledamöter respektive utländska ledamöter.

Lista över ordinarie ledamöter jämte hederstecken och hedersledamöter

Våra ledamöter representerar ett brett spektra av kunskapsområden inom de tekniska vetenskaperna, inom områden som stöder dessa eller där dessa tillämpas. I det följande en lista över våra ordinarie ledamöter av idag, deras respektive primära vetenskapsområde,  invalsår samt anteckning rörande hedersledamotskap.  STV har i tillägg till hedersledamotskap under åren även delat ut hederstecken i guld och i silver åt personer som gjort förtjänstfulla insatser för STV – alla dessa finns samlade här.

  Titel Förnamn Efternamn Vetenskapsområde Invalsår Hedersledamot
  Arkitekt Eric Adlercreutz Arkitektur 1985  
  Arkitekt Stefan Ahlman Arkitektur 2005  
  FD Thomas Ahlnäs Kemisk industri 2006  
  Bergsrådet Krister Ahlström Maskinteknik 1981  
  Rektor Örjan Andersson Medicinsk teknik 2011  
  Professor Markku Auer Kemisk industri 1988  
  Professor Barbro Back Datavetenskap och informationsteknik 2007  
  Professor Ralph Back Datavetenskap och informationsteknik 1988  
  TkD Carl-Gustav Berg Energiteknik 2021  
  DI Mats Berglund Fysik 1997  
  Bergsrådet Tor Bergman Kemisk industri 1997  
  TkD, ED Kaj-Mikael Björk Ekonomi 2021  
  Professor Johan Bobacka Kemi 2020  
  Professor Erik Bonsdorff Marinbiologi 2015  
  TkD Leni Bonsdorff, von Kemisk industri 2003  
  DI Magnus Bonsdorff, von Energiteknik 1985 2011
  Direktör Christian Carlsson Fysik 2001  
  Professor Jukka Corander Datavetenskap och informationsteknik 2020  
  Professor Mikael Ehn Fysik 2018  
  TkD Gösta Ehnholm Fysik 1994  
  Bergsrådet Georg Ehrnrooth Annat 1981  
  Professor Jan Ekberg Datavetenskap och informationsteknik 1986  
  CTO Kenneth Ekman Kemisk industri 2013  
  TkL Patrick Enckell Byggnadsteknik 1981 2001
  TkD Sonja Enestam Energiteknik 2020  
  DI Folke Engström Energiteknik 1987  
  TkD Ernst Enkvist Annat 1973  
  Professor Jarl-Thure Eriksson Fysik 1996 2021
  Professor John Eriksson Bioteknik 2012  
  DI Tage Eriksson Byggnadsteknik 2013  
  TkL Alec Estlander Miljöteknik 1999  
  Rektor Heidi Fagerholm Kemisk industri 2007  
  FD Richard Fagerström Bioteknik 2011  
  TkD Emma Falck Fysik 2021  
  FD Patrik Floréen Datavetenskap och informationsteknik 2012  
  TkL Kjell Forsén Fysik 2007  
  Professor Jarl Forstén Maskinteknik 1985  
  Professor Robert Franzén Materialteknik 2003  
  Professor Kary Främling Datavetenskap och informationsteknik 2016  
  FD Linda Fröberg-Niemi Kemi 2021  
  VD Niklas Geust Industriell ekonomi och produktion 2018  
  TkD Ralf Graeffe Materialteknik 1980  
  Industriråd Martin Granholm Maskinteknik 1996  
  Direktör Christer Granskog Maskinteknik 2002  
  Professor Henrik Grénman Kemisk industri 2024  
  DI Lennart Gräsbeck Träförädlingsteknik 1985  
  TkD Johan Grön Miljöteknik 2010  
  DI Mona Grönstrand Medicinsk teknik 1998  
  Professor Kristian Gullichsen Arkitektur 1986  
  Professor Robin Gustafsson Strategi 2013  
  Bergsrådet Stig Gustavson Maskinteknik 1997  
  Professor Mats Gyllenberg Matematik 1996  
  TkL Ulrika Gyllenberg Materialteknik 2001  
  TkD Bo Gylling Fysik 2001  
  TkD Lars Gädda Kemisk industri 1992  
  PhD Thomas Gädda Kemi 2019  
  Professor Edward Haeggström Fysik 2020  
TkL Christine Hagström-Näsi Kemi 2018
  TkD Bertel Hakulin Energiteknik 1983 1993
  Direktör Kai Hannus Kemisk industri 2003  
DI Mikael Hannus Träförädlingsteknik 2022
  Docent Iiro Harjunkoski Kemisk industri 2009  
  FD Elisabeth Helander Fysik 1990  
  Professor Vilhelm Helander Arkitektur 1987  
  Professor Jouni Heleskivi Elektronik och elteknik 1982  
  Dekan Patrik Henelius Fysik 2021  
  TkD Andrea Holmberg Datavetenskap och informationsteknik 1992  
  Pofessor Kenneth Holmberg Maskinteknik 1986  
  Professor Bjarne Holmbom Kemi 1986  
  Professor Jan Holmström Industriell ekonomi och produktion 2014  
  Professor Leena Hupa Materialteknik 2015  
  Professor Mikko Hupa Energiteknik 1992  
  TkD Saara Inkinen Teknisk polymerkemi 2023  
  Professor Ari Ivaska Kemi 1994  
  Direktör Martti Jalava Industriell ekonomi och produktion 2008  
  Professor Edvard Johansson Industriell ekonomi och produktion 2017  
  Bergsrådet Ole Johansson Maskinteknik 2004  
  Professor Peter Johansson Fysik 2016  
  Professor Allan Johansson Kemi 1986  
  Professor Martti Kaila Materialteknik 1985  
  Professor Kaj Karlsson Kemi 1985  
  TkD Markku Karlsson Träförädlingsteknik 2002  
  FD Sixten Korkman Industriell ekonomi och produktion 2012  
  TkD Ben Kyrklund Fysik 1987  
  DI Pia Kåll Fysik 2017  
  Dir. Martin Landtman Annat 2005  
  DI Bertel Langenskiöld Träförädlingsteknik 2004  
  Professor Casper Lassenius Datavetenskap och informationsteknik 2014  
  Professor Reko Leino Kemi 2019  
  Professor Henrik Lilius Arkitektur 1986  
  Professor Johan Lilius Datavetenskap och informationsteknik 2012  
  Professor Paul Lillrank Industriell ekonomi och produktion 2000  
  Professor Jarno Limnéll Datavetenskap och informationsteknik 2017  
  FD Nils Lindberg Fysik 1966  
  FD Åsa Lindberg Fysik 2009  
  FD Marina Lindblad Kemisk industri 2005  
  FD Nils Lindell Annat 2007  
  Professor Markus Linder Bioteknik 2006  
  TkD Lars Peter Lindfors Energiteknik 2011  
  Docent Nina Lindfors Materialteknik 2023  
  Professor Lars-Eric Lindfors Kemi 1989  
  Professor Kristina Lindström Bioteknik 2012  
  Professor Stig-Olof Londén Matematik 1985  
  Professor Peter Lund Energiteknik 1998  
  VD, Koncernchef Pekka Lundmark Datavetenskap och informationsteknik 2020  
  Professor Bengt Lundsten Arkitektur 1969  
  DI Petra Lundström Energiteknik 2008  
  Docent Linda Mannila Datavetenskap och informationsteknik 2024  
  Professor Jorma Mattinen Kemi 2006  
  Bergsrådet Björn Mattsson Kemisk industri 1996  
  TkD Harriet Meinander Annat 1997  
  Docent Niklas Meinander Fysik 1997  
  DI Paul-Olof Meinander Träförädlingsteknik 2005  
  DI Mårten Mickos Datavetenskap och informationsteknik 2012  
  Professor Dmitry Murzin Kemisk industri 2009  
  Professor Bertel Myréen Kemi 1985  
  DI Gunnulf Mårtenson Elektronik och elteknik 1988  
  DI Mikael Mäkinen Maskinteknik 2012  
  Professor Kai Nordlund Fysik 2006  
  Professor Alf Norkko Marin ekologi 2018  
  TkD Anne Norström Kemisk industri 2021  
  DI Max Nybergh Fysik 1985  
  TkL Paula Nybergh Bioteknik 2000  
  TkD Nils-Olof Nylund Energiteknik 2010  
  TkD Anders Palmgren Energiteknik 1973  
  Professor Mikael Paronen Materialteknik 2006  
  Professor Jouko Peltonen Kemi 2020  
  Professor Per-Edvin Persson Kemi 2007  
  Professor Ion Petre Datavetenskap och informationsteknik 2016  
  TkD Anneli Pirttilä Industriell ekonomi och produktion 2016  
  Professor Ivan Porres Datavetenskap och informationsteknik 2014  
  TkD Ilkka Pöyhönen Träförädlingsteknik 2014  
  TkL Börje Rantala Fysik 2005  
  Professor Jenni Reuter Arkitektur 2016  
  Professor Dan-Olof Riska Fysik 1981 2011
  FD Rolf Rosenberg Energiteknik 2014  
  Professor Jarl Rosenholm Kemi 1998  
  Professor Jessica Rosenholm Materialteknik 2018  
  Bergsrådet Jarl-Martin Saarikangas Maskinteknik 1986  
  Professor Cecilia Sahlgren Bioteknik 2018  
  Akademiprofessor Tapio Salmi Kemisk industri 2001  
  FD Andrea Sand Fysik 2021  
  FaD Niklas Sandler Farmaci 2021  
  TkD Peter Sandvik Materialteknik 2006  
  Professor Peter Sarlin Datavetenskap och informationsteknik 2023  
  TkD Leena Sarvaranta Vetenskap, forskning och innovation i samhället 2015  
  Professor Henrik Saxén Materialteknik 2000  
  Professor Sven Schalien, von Kemisk industri 1984  
  Arkitekt Mona Schalin Arkitektur 2002  
  EM Siv Schalin Medicinsk teknik 2009  
  DI Lars-Olav Sebbas Byggnadsteknik 1982  
  Professor Boris Segerståhl Annat 1993  
  FD Johan Silén Fysik 2004  
  Professor Tom Simons Arkitektur 1985  
  Specialexpert Ulla Sirkeinen Annat 1987  
  Professor Lea Sistonen Bioteknik 2011  
  Professor Johan Sjöblom Kemisk industri 2002  
  TkD Bengt-Johan Skrifvars Kemisk industri 2013  
  Professor Rolf Stenberg Fysik 2003  
  DI Stig Stendahl Elektronik och elteknik 1999  
  Professor Per Stenius Kemi 1987  
  Professor Folke Stenman Fysik 1973  
  Professor Henrik Stubb Materialteknik 1982  
  TkD Anna Sundberg Naturmaterialteknik 2023  
  TkD Mats Sundell Kemisk industri 2016  
  Professor Franciska Sundholm Kemi 1989  
  Professor Göran Sundholm Kemi 1983  
  TkD Gabriel Sundman Träförädlingsteknik 2003  
  TkL Mikael Sundman Arkitektur 1993  
  Professor Ann-Christine Syvänen Medicinsk teknik 2003  
  TkD, Docent Anders Södergård Kemisk industri 2021  
  Forskningsprofessor Caj Södergård Datavetenskap och informationsteknik 1999  
  TkD Olivia Söderhjelm Träförädlingsteknik 2012  
  Professor Hans Söderlund Bioteknik 1994  
  Professor Jan-Henrik Söderlund Arkitektur 1996  
  Jur.kand. Christoffer Taxell Annat 1991  
  TkD Tuula Teeri Bioteknik 2004  
  FM Carola Teir-Lehtinen Kemi 2000  
  Professor Jörg Tiedemann Datavetenskap och informationsteknik 2020  
  FM Linus Torvalds Datavetenskap och informationsteknik 2000  
  Professor Eino Tunkelo Fysik 1990  
  DI Jaana Tuominen Kemisk industri 2010  
  DI Rune Udd Datavetenskap och informationsteknik 1995  
  TkL Robert Uhlenius Kemi 1983  
  Dekan Anna Valtonen Arkitektur 2015  
  Professor Björn Wahlström Systemteknik 1986 2011
  DI Margareta Wahlström Miljöteknik 2013  
  Docent Mikael Wahlström Människa–datorinteraktion 2023  
  Professor Kurt Waller Elektronik och elteknik 1985  
  Forskningsprofessor Kim Wallin Materialteknik 2006  
  Professor Tor-Ulf Weck Byggnadsteknik 1994  
Professor Jan Westerholm Datavetenskap och informationsteknik 2022
  Professor Tapio Westerlund Kemisk industri 1986  
  Professor Susanne Wiedmer Analytisk kemi 2023  
  Professor Margareta Wihersaari Energiteknik 2017  
  Professor Kim Wikström Industriell ekonomi och produktion 2005  
  Professor Carl-Eric Wilén Kemi 2004  
  Professor Stefan Willför Kemisk industri 2014  
TkD Annika Wilhelmson Bioteknik 2022
  Professor Henrik Wolff Matematik 1995  2021
  DI Jonas Wolff Energiteknik 2013  
  PhD Joy Wolfram Bioteknik 2019  
  Pofessor Johan Wärnå Kemiteknik 2021  
  Professor Ron Zevenhoven Kemisk industri 2013  
  Professor Ronald Österbacka Materialteknik 2006  
  Pofessor Monika Österberg Kemi 2021  
  Professor Patric Östergård Datavetenskap och informationsteknik 2015  
  FD Toni Östergård Fysik 2019  
  Docent Jan-Erik Österholm Kemisk industri 2004  
  Professor Chunlin Xu Materialteknik 2023