STV 100 år

Svenska tekniska vetenskapsakademien i Finland, STV, firar sina första 100 år 2021. Redan vid akademiens sammankomst i mars 1922 berördes världsbehovet av energi. Temat är i nuläget aktuellt och många dagsaktuella problem kan lösas via smarta energilösningar. Vi har valt att energi är ett övergripande tema för vårt jubileumsår 2021.

I videoserien ”STV 100 år – fokus på energi” presenterar unga forskare från olika högskolor och universitet i vårt land sina forskningsprojekt inom ämnesområdet energi. Vi vill med serien visa hur bred och mångsidig energiforskning är samt lyfta fram att unga forskare är ett av STVs fokusområden.  Bredden inkluderar bland annat superkylda material för lagring av värme, modellering och tillverkning av solceller, nya effektiva batterier, hållbara förbränningsprocesser, energireduktion i stora och små datasystem, restprodukter för tillverkning av biobränslen och smarta byggnader. Videorna publiceras under hösten 2021 och fungerar även som introduktion till STV Jubileumsseminarium i november.

Välkommen att under hösten titta in på webbsidan och i våra övriga kanaler för att följa med videoserien!