Stipendier till stöd för skolan och vetenskapen

STV delar ut stipendier för aktörer inom skolvärlden,  vetenskaplig verksamhet samt övrig verksamhet som står inom Akademiens intressen. Skolstipendier lediganslås på våren och på hösten. Stipendier för vetenskapen kan sökas kontinuerligt under året och beslut görs kvartalsvis.  Närmare information över hur vi behandlar sökandes personuppgifter i vår dataskyddsbeskrivning.

Rapportering

Vi förväntar oss en rapport då projektet är över – fyll då i detta formulär där du berättar om stipendiets användning , betydelse och  resultat. Du får också berätta ifall du kunnat sprida din erfarenhet och det du lärt dej och ifall projektet varit en startpunkt för ett nytt projekt eller aktivitet.

Stipendier för skolsektorn

Vi vill främst stöda innovativ, nyskapande verksamhet och gärna sådant som har potential att utnyttjas av en vidare grupp. Vi värdesätter samarbete i olika ämnen, i olika organisationer och på olika stadier, och med världen utanför den egna organisationen. Stipendierna kan sökas två gånger per år – på våren fram till slutet av mars samt på hösten fram till slutet av september.

Stipendier för vetenskapen

Akademien utdelar stipendier för verksamhet vars syfte sammanfaller med Akademiens. Stipendier kan beviljas enskild sökande med avlagd akademisk slutexamen. Stipendier för vetenskapen kan sökas kontinuerligt under året och beslut görs kvartalsvis.

Övriga stipendier

I tillägg till våra stipendier för skolvärlden och till stöd för vetenskapen är vi  i mån av möjlighet öppna för att stöda övrig verksamhet som står inom Akademiens intressen och som ger ett mervärde. Ansökningar tas emot kontinuerligt och beslut tas vid våra styrelsemöten.

Stipendiater Emma

LÄS MER 

Stipendiater Parvez

LÄS MER 

Stipendiater Yvonne

LÄS MER