Stipendier till stöd för skolan och vetenskapen

STV delar ut stipendier både för aktörer inom skolvärlden samt för vetenskaplig verksamhet. Skolstipendier lediganslås på våren och på hösten. Stipendier för vetenskapen kan sökas kontinuerligt under året och beslut görs kvartalsvis.  Närmare information över hur vi behandlar sökandes personuppgifter i vår dataskyddsbeskrivning.

Ansökan på nätet

Stipendier för skolsektorn

Vi vill främst stöda innovativ, nyskapande verksamhet och gärna sådant som har potential att utnyttjas av en vidare grupp. Vi värdesätter samarbete i olika ämnen, i olika organisationer och på olika stadier, och med världen utanför den egna organisationen. Stipendierna lediganslås två gånger per år – på våren respektive hösten. Under våren 2021 kan skolstipendierna sökas fram till slutet av mars månad.

Forskarstipendier

Akademien utdelar stipendier för verksamhet vars syfte sammanfaller med Akademiens. Stipendier kan beviljas enskild sökande med avlagd akademisk slutexamen. Vi är i mån av möjlighet öppna för att stöda övrig verksamhet som står inom Akademiens intressen och som ger ett mervärde.

stv

Stipendiater Emma

LÄS MER 

Stipendiater Parvez

LÄS MER 

Stipendiater Yvonne

LÄS MER