Svenska tekniska vetenskapsakademien i Finland har nöjet att tillkännage invalet av två nya ledamöter till vår vetenskapsakademi: Docent Linda Mannila och Professor Henrik Grénman.

Docent Linda Mannila, nu biträdande professor i datavetenskap med inriktning mot samhälleliga aspekter av artificiell intelligens vid Helsingfors universitet, är en framstående forskare och pedagog. Lindas arbete fokuserar på frågor kring samhällsutveckling, kompetens och utbildning i relation till artificiell intelligens och teknikutveckling.  Hon har en lång erfarenhet av utbildning, forskning jämte projektledning och är en aktiv föreläsare, workshopdragare, entreprenör och projektledare utanför universitetsvärlden medelst det egna företaget Digismart samt föreningen Uppdaterad där hon är delgrundare och vars mål är att främja digital delaktighet och folkbildning.

Professor Henrik Grénman innehar en professur i kemisk processintensifiering vid Åbo Akademi. Forskningen i att intensifiera speciellt fluid-fastfasprocesser har tillämpats med framgång inom forskning och i industrin vid till exempel förädling av biomassa till olika produkter och direkt konvertering av koldioxid och förnybart väte till bränslen. Henrik är en inspirerande lärare för studenter på olika nivåer och är aktiv vid rekrytering av studeranden. Han är styrgruppsordförande för forskningens profilområde Teknologier för en hållbar framtid vid Åbo Akademi och en aktiv aktör vid SmartBio nätverket i Åbo vars syfte är att med naturinspirerad ny teknik och hållbara strategier stödja övergången till ett fossilfritt samhälle.

Vi är övertygade om att Linda och Henrik kommer att tillföra kunskap och erfarenhet till vår organisation då vi vill bredda teknologiskt kunnande till att gynna näringsliv, en hållbar utveckling och en positiv grundsyn på tekniken i vårt samhälle.