STV Lärarpris under jubileumsåret 2021 gavs till lärare Marcus Mohlin som undervisar teknisk slöjd för årskurserna 1-9 i Helsinge skola och Kyrkoby skola i Vanda. I nuläget undervisar Marcus i Vietnam – Finland International School i Ho Chi Minh. Han skickade en videohälsning till oss då han inte kunde delta i STV 100 års festligheterna för att ta emot priset. I hälsningen berättar han hur man i slöjden kan undervisa på distans. Han betonar nu då elever upplevt skolan på distans att som lärare på bästa möjliga kunna inspirera eleverna och visa på teknikens möjligheter för dem i syfte att väcka ett intresse för teknik och naturvetenskap.

Marcus Mohlin är föregångare i att ta in teknik i slöjdundervisningen.  Han tar egna initiativ för att utveckla sin undervisning och söker aktivt samarbete med andra utvecklingsinriktade lärare. Med sina tillvalsgrupper besöker han lokala företagare och storföretag inom teknisk industri.  Han  tänker ofta på miljöaspekter i sin undervisning och strävar till att eleverna också ska lära sig att vara måna om miljön och tänka på konsumtion och kombinerar gärna tekniken med att återanvända material t.ex. utnyttja gamla mobiltelefoners transformatorer för att bygga bordslampor eller julbelysning. Marcus har tillsammans med eleverna byggt upp ett så kallat MakerSpace i skolans utrymmen. Lärmiljön stöder elevdelaktighet och användningen av informations- och kommunikationsteknologi, robotik och programmering.

Lärarpriset uppgår i nuläget till 6000 euro fördelat så att 4000 euro ges till läraren samt ett understöd på 2000 euro till skolan att användas på lämpligt sätt för undervisningen. Våra varmaste gratulationer!