Annika Lindblad är lärare i matematik för gymnasieelever vid Katedralskolan  i Åbo. Hon är en innovativ tänkare och hennes inspirerande och pedagogiska lärstil har hjälpt många studerande att bli inspirerade av matematiskt naturvetenskapliga och tekniska ämnen.

Hennes engagemang går även utanför klassrummet då hon under många år har var eldsjäl och huvudarrangör för experimentella vetenskapsklubbar som arrangerades i samråd med Skolresurs. I vetenskapsklubbarna kunde intresserade elever arbeta vid Åbo Akademi i olika mindre forskningsprojekt och presentera resultaten på ett seminarium där andra grupper från skolor i Tallinn och Stockholm också deltog.

I vår motivering lyfter vi bland annat upp att Annika liksom övriga lärare i Katedralskolan är de som  starkt bidrar till att eleverna under sin tid i gymnasiet visar goda framsteg i sina studier och att matematikkunskaperna står på en hög nivå.

Priset uppgår till 6000 euro fördelat så att 4000 euro ges till läraren samt ett understöd på 2000 euro till skolan att användas på lämpligt sätt av läraren för undervisningen.

Våra varma gratulationer!