Henna Lillhonga är en inspirerande lärare i matematik och kemi vid Vasa gymnasium som helhjärtat går in för att skapa den bästa tänkbara undervisningen i vilken alla studerande tas i beaktande och intresset väcks för ämnet. Lillhonga använder sig av nya digitala verktyg för att eleverna skall vara väl förberedda inför såväl de digitala studentproven men också inför studier på tredje stadiet och för ett kommande arbetsliv i vår digitaliserade värld.


Lillhonga har flera år jobbat med en digital matematikbok. Med hjälp av materialet har hon utvecklat undervisningen till att vara mera engagerande där alla elever i gruppen aktiveras och inkluderas. Den digitala matematikboken möjliggör att läraren kontinuerligt följer med elevernas aktivitet och kan kommentera och ge beröm för lösningar samt notera var det behövs stöd och hjälp. Arbetssättet har erhållit positiv respons av både elever och deras vårdnadshavare samt har spridits till andra lärare i regionen.


I kemiundervisningen har Lillhonga parallellt med läroplanens nationella kurser skapat en tillämpad kurs som samarbetar nära med biologin. Inom denna kurs samarbetar läraren och eleverna med yrkeshögskolan Novia och Vaasan ammattikorkeakoulu (VAMK). De som är på kursen gör studiebesök och bekantar sig med forskningsprojekt som kräver kunskap i naturvetenskapliga ämnen.


Lillhonga har inlett samarbete med Vaasan lyseon lukio då det gäller kemilaborationer. Eleverna från de två skolorna erbjuds möjligheten att delta i laborativa kurser på två språk. Ordlistor för att överbrygga eventuella språkproblem finns till allas hjälp men de unga löser oftast språkproblemen själva genom att förklara och prata sig framåt i arbetet. Hon är med i projektet Hallå! inom Vasa stad där skolan samarbetar med Åbo Akademi. Projektet forskar kring ungas språkvanor och språkutveckling i tvåspråkiga miljöer och utgör en del av Svenska kulturfondens strategiska program Hallå! för åren 2018–2021.

Prissumman på 6000 euro fördelas så att läraren erhåller 4000 euro medan skolan får 2000 euro att användas för undervisningen i skolan.