Vid den av Teknikakademien (TAF) arrangerade Stipendie- och Prisutdelningen i Börshuset  den 20 mars 2018 där organisationer inom teknikens område delade ut stipendier och pris erhöll klasslärare Maria Sjöblom, Normens skola i Nykarleby,  STVs Lärarpris 2018.  STV har sedan år 1999 årligen premierat en duktig lärare med STV:s lärarpris. Nu var det första gången som STV valde att  premiera en klasslärare som undervisar i grundskolans lägre klasser.

Maria Sjöblom  var mycket tidigt ute med programmering i undervisningen där elevernas datorprogram styr olika slag av robotar och andra manicker.  På schemat i skolan finns Lekplatsfysik där inte bara den egna klassen utan även andra klasser får prova fysikens lagar i praktiska experiment på skolgården. Detta skapar diskussioner i många klasser.  Maria Sjöblom fortbildar sej kontinuerligt där området rymden fått vara språngbräde för att klasserna på ett ämnesövergripande sätt fått träna som astronauter med fokus på träning, kost och naturvetenskap. Läromedlet Upptäck med roligt innehåll för barnen var hon med och skapade då fysik och kemi infördes i årskurserna 5 och 6. Hon var mycket aktivt med i projektet Naturligtvis, inom vilket regionens undervisning i naturvetenskap byggdes upp för alla skolstadier, ett arbete som hon fortfarande aktivt ägnar sig åt.

Årets lärarpristagare väver in naturvetenskaperna i flera olika ämnen i skolan och är en inspirationskälla för alla åldrar och drar med de andra i sådant som de aldrig vågat testa på eller ens vetat att det existerade.

Prissumman på 6000 euro fördelas så att läraren erhåller 4000 euro medan skolan får 2000 euro att användas för undervisningen i skolan.

Fotograf: Matti Rajala