Vetenskapsdagarna – Tieteen päivät är ett omfattande vetenskapsevenemang  som arrangeras vartannat år i Porthania och Vetenskapshörnan vid Helsingfors universitet samt även i andra städer i vårt land. Evenemanget är riktat till en bred publik, är avgiftsfritt och öppet för alla. Vetenskapsdagarna går av stapeln den 11-15.1 i fem dagar och en natt och evenemanget består av ca 300 olika programpunkter. Alla vetenskapsområden från humaniora och naturvetenskap till konst och teknologi är representerade. Evenemanget kan följas aktivt också på nätet, både direktsänt och bandat.

Vetenskapsdagarnas program har alltid ett specifikt tema – årets tema är Början. Tidigare teman har varit Mod (2019), Frihetens gränser (2017), Slumpen (2015), Kriser – hot och begynnelser (2013), Vardagens under (2011), Evolution (2009), Invid gränser (2007), Relativt? (2005), Vetenskap i förändring (2003), Vetenskapen och livet (2001) och Forskning och framtid (1999).

Programmet innefattar föreläsningar kring aktuell forskning, diskussioner och debatter, utställningar, nya böcker med mera. Denna gång inkluderar dagarna ett särskilt block Teknikdagarna – Tekniikan päivät med program den 12.1 och den 15.1 så mera av den varan finns att ta del av. I samband med dagarna delas också ut pris, bland annat Årets vetenskapsbok och Årets professor. Programmet i sin helhet finns vid sidan Tieteen päivät – Vetenskapsdagarna 2023.

Dela gärna info om dagarna i det egna nätverket samt välkommen med!