Alla ni som jobbar på alla stadier inom skolvärlden, notera att våra skolstipendier våren 2021 kan sökas till slutet av mars månad.

Finns det en kurs eller konferens som du vill delta i? Eller göra en exkursion tillsammans med dina elever? En idé som du har för att utveckla undervisningen? Allt det och mycket mera kan du söka stipendium för av Svenska tekniska vetenskapsakademien i Finland. Vi vill främst stöda innovativ, nyskapande verksamhet och gärna sådant som har potential att utnyttjas av en vidare grupp.  Vi värdesätter samarbete i olika ämnen, i olika organisationer och på olika stadier, och med världen utanför den egna organisationen. Tillsammans kan vi göra det!

Närmare info samt länk till ansökan vid Skolstipendier.