Våra nya ledamöter jubileumsåret 2021

Ledamöterna i Svenska tekniska vetenskapsakademien i Finland representerar ett brett spektra av kunskapsområden inom de tekniska vetenskaperna, inom områden som stöder dessa eller där dessa tillämpas. Ledamöterna utgör kärnan för vår verksamhet där målet är att fördjupa och bredda teknologiskt kunnande så att det bättre kan gynna både näringsliv, en hållbar utveckling och en positiv grundsyn på tekniken i vårt samhälle. Akademiens vision är att  med en mångvetenskaplig syn på teknik och dess möjligheter bidra till utveckling av samhälle, näringsliv och miljö. Detta vill vi främja med vår verksamhet som vi kategoriserar enligt:
• Debatt
• Utbildning
• Forskning
I nuläget är området utbildning ett fokus där vi stöder skolvärlden med stipendier, understöd, lärarpris samt tävlingen TekNatur för elever och seminarium för lärare som vi gör i samarbete med andra organisationer. Stödet till forskning utgör närmast av stipendier till unga forskare för kortare utlandsvistelser. I tillägg till utbildning och forskning lyfter vi fram området debatt där vi engagerar våra ledamöter, vilka är grunden för all vår verksamhet.

Vi har under jubileumsåret 2021 då STV firar sina första 100 år kallat följande personer till ledamöter av Svenska tekniska vetenskapsakademien i Finland:

Carl-Gustav Berg, Kumera Corporation – Technology Center (Energiteknik)
Kaj-Mikael Björk, Arcada/Silo.AI (Ekonomi)
Emma Falck, Siemens (Fysik)
Linda Fröberg-Niemi, Green Industry Park (Kemi)
Patrik- Henelius, Åbo Akademi (Fysik)
Anne Norström, Turun ammattikorkeakoulu (Kemisk industri)
Andrea Sand, Aalto universitet (Fysik)
Niklas Sandler, Nanoform (Farmaci)
Anders Södergård, Mirka Oy/Åbo Akademi (Kemi)
Johan Wärnå, Åbo Akademi (Kemiteknik)
Monika Österberg, Aalto Universitetet (Kemi)

Varmt välkomna med!

2021-09-14T10:36:35+03:0014.09.2021|

Dela den här berättelsen!

Till toppen