Ett jubileumsår hade vi år 2021 då Svenska tekniska vetenskapsakademien uppnådde åldern 100 år, vilket syntes i verksamheten. De synligaste aktiviteterna under året inkluderade en videoserie med energi och unga forskare i fokus, Jubileumssammankomst och -middag, hederstecken och nya hedersledamöter, dokumentation av vår långvariga verksamhet som presenterats bl.a. som en animerad tidslinje, samt en jubileumslogo.
Programmet vid Sammankomst på två språk tillsammans med Teknillisten Tieteiden Akatemia i oktober tog avstamp och inspiration från årets Millenniumpris för teknologi som Stiftelsen Teknikakademien delade ut för storskalig dna-sekvensering. Kvällens program fokuserade på olika aspekter rörande innovationer från forskning till användning av metoder, tillämpningar och produkter. Kvällens talare var en av prisvinnarna, professor Shankar Balasubramanian, University of Cambridge, på distans samt på plats äldre forskare Peter Hackman vid Folkhälsans Forskningscentrum, ansvarig forskare Päivi Myllärinen vid Valio samt verkställande direktör, Erno Sundberg vid Abacus Diagnostica.
Det treåriga pilotprojektet SOFI, Science Advice Initiative of Finland, i samarbete med landets tre övriga vetenskapsakademier såg sin ände i slutet av året. På basen av projektets erfarenheter fortsätter vi framöver med Suomalainen Tiedeakatemia som koordinator med syftet att få vetenskapens röst hörd vid beslutsprocesser.
I övrigt hade vi ett år med verksamhetsformer bekanta från tidigare år i form av stipendier, regelbundna nyhetsbrev och att tillsammans med andra aktörer arrangera TekNatur-tävlingen för skolelever. Ledamöter jobbade för verksamheten till fromma i styrelsen, i kommittéer och som representanter i övriga organisationer. Du kan närmare bekanta dej med händelserna, vår organisation samt beviljade stipendier och stöd i vår verksamhetsberättelse 2021.