Åtta unga forskare alla med sikte på att uppgöra sin doktorsavhandling berättade i STV:s serie ”Fokus på energi” om lösningar till framtidens energiutmaningar. En serie som togs fram jubileumsåret 2021 till ära då Svenska tekniska vetenskapsakademien i Finland  firade sina första 100 år. I serien berättar forskarna om sina forskningsprojekt  och visar därmed hur bred energiforskningen är i vårt land. Bredden inkluderar superkylda material för lagring av värme, modellering och tillverkning av solceller, nya effektiva batterier, hållbara förbränningsprocesser, energireduktion i stora och små datasystem, restprodukter för tillverkning av biobränslen och smarta byggnader. De språk som forskarna använder är engelska, svenska och finska, vilket ger en bra bild av hur en typisk forskningsgrupp av idag i vårt land är uppbyggd där doktorandernas hemland ofta är ett annat än Finland. I serien har vi , Davor från Kroatien, Ekaterina och Georgi från Ryssland, Christian och Konsta från Finland, Hergys från Albanien,  Roland från Tyskland medan Mahdi är hemma från Iran.

Professorerna Mikko Hupa (Åbo universitet) och Mika Järvinen (Aalto universitetet) som vardera är aktiva inom ämnesområdet energi ledde projektet. De tog kontakt med  ledningen för universitet och högskolor för att få hjälp med att gallra fram forskarna som de sedan jobbade med så att varje forskare innan inspelningen hade skapat en presentation på knappt tio minuter. I tillägg till presentationerna under inspelningsdagen i Harald Herlin-lärcentret vid Aalto universitetet inkluderar varje avsnitt en pratstund där Mikko och Mika ställer några frågor till forskarna – frågor som forskarna de facto inte på förhand kände till.

Johanna Stenback vid All Things Content  var videoproduktionens producent och stod även för regi och klipp medan
Anders Lönnfeldt skötte om bild och ljud. Översättningen för  videornas svenska textning  gjordes av Andrea Reuter och Heidi Kråkström vid All Things Content. Under resans gång lärde sej akademisekreteraren vid STV att för videorna skapa startplanscher och miniatyrbilder.