Utställningen Någon bör vara den första – teknikutbildningens start i Finland är en berättelse om teknikpionjärers arbeten och beskriver början på en framgångssaga som fyller 180 år i år. Starten för teknikutbildningen kan spåras till Helsingfors Mekaniska institut (numera Metsi Group) som började sin verksamhet 1842. Institutet hade  grundats av senatens Manufakturdirektion (numera Arbets- och näringsministeriet) och var en del av Helsingfors tekniska realskola (numera Aalto-universitetet). Martin Wetzer från Bayern var institutets första direktör och undervisade vid realskolan och betraktas vara ”finmekanikeryrkets fader” i vårt land.

Bland utställningens föremål finns Millenniumpriset för teknologi som delas ut vartannat år av Stiftelsen Teknikakademien, och utgör en del i att ge en offentlig bild av finländskt kunnande och teknik. Priset delas ut nästa gång i Helsingfors den 25 oktober. I samband med prisutdelningen arrangeras den internationella konferensen Millennium Innovation Forum.

👉 Se närmare här om utställningen som är öppen ända fram till den 8 januari 2023.