Vid årets TekNatur finaldag fredag den 21 april på yrkeshögskolan Arcada i Helsingfors lanserar vi ett nytt koncept TekNatur/Utmaning för elever i årskurserna 8-9. Det är fråga om en inspirerande aktivitetsdag för eleverna där naturvetenskap, teknik och matematik är i centrum. Dagens inleds med olika aktiviteter så att deltagarna lite lär känna varandra och kommer igång med att jobba i grupp. Deltagarna jobbar därefter i blandade grupper på 4-5 elever för att lösa en utmaning kopplat till ett aktuellt tema. Under arbetets gång får lagen stöd av en egen mentor som handleder dem. I slutet av dagen presenterar laget sin idé inför de andra deltagarna. År 2023 handlar utmaningen om lösningar till aktuella klimatfrågor.

TekNaturs jury, som består av experter från arbetslivet, följer med och bedömer lagens arbete under dagen. De lag som klarar sig bäst i utmaningen vinner penningpriser, totalt delas 3 200 € ut. Priserna delas ut för fyra likställda kategorier:

  • Teamanda
  • Nytänkande idé
  • Vidareutvecklingspotential
  • Presentation

Under dagen går även finalen i TekNatur/Sjukamp för årskurs 7 av stapeln. De 7 klasser som klarade sej bäst i uttagningen senaste höst deltar med lag på tre elever. Uppgifterna i finalen är praktiska så lagets tre medlemmar klurar, bygger, mäter etc och får den rekvisita som behövs i uppgiften.  Finalmomentet poängterar därför

  • idérikedom
  • fingerfärdighet
  • samarbetsförmåga och
  • tidsanvändning

Mera information samt länk att anmäla elever till TekNatur/Utmaning finns vid TekNaturs webbplats .

Du som är lärare, ta tillfället i akt att låta nyfikna och intresserade elever enskilt och tillsammans få utforska, pröva på, testa och fundera i syfte att lära sig mera, hitta svar på frågor och tackla problem.  Deltagandet är gratis och vi bjuder på lunch och mellanmål för elever och lärare under dagen. TekNatur står också för resor och eventuell övernattning för deltagare utanför huvudstadsregionen.