Vi ser så fram emot att tillsammans med samarbetspartners vara med och arrangera finalen i tävlingen TekNatur då finalen går av stapeln på plats i högskolan Arcada den 22-23 april!

I momentet Projekt är det elevgrupper på 2-4 personer från årskurs 7-9 och gymnasiet som bygger upp sina projekt de gjort medelst planscher, modeller jämte demonstrationer och presenterar dem sedan för domarna på plats. Domarna fäster uppmärksamhet på aspekter  såsom fyndighet, konstruktion och design, presentationens åskådlighet samt visade insikter och kunskap då de bedömer elevernas projekt. I Sjukampen deltar sju lag på tre elever i årskurs 7  från skolorna Grundskolan Norsen i Helsingfors, Lagstads skola i Esbo, Mattlidens skola i Esbo, Petalax skola, Sarlinska skolan i Pargas, Hoplaxskolan i Helsingfors och Sursik skola. I uttagningen senaste höst deltog därvid 2000 elever då hela klassen fick svara på flervalsfrågor och de bästa sju klasserna är nu med i finalen. I finalen tar sej lagen an sju praktiska uppgifter så samarbete, problemlösning, uppfinningsförmåga och fingerfärdighet är viktigt.

I tillägg till Projekt och Sjukamp finns det  för eleverna bredvidprogram i form av olika workshoppar medan dagarna avslutas med prisutdelning. Notera att det ända fram till den 11 april är möjligt att lämna in en projektbeskrivning för deltagande i momentet Projekt så det finns bra med tid till att både påbörja och färdigställa projekt.  Välkommen med och vi ser fram emot att träffa er alla på högskolan Arcada i april!