Svenska tekniska vetenskapsakademien i Finland, STV, firade sin 100-åriga tillvaro på fredag den 12 november 2021. STV:s vision är att med en mångvetenskaplig syn på teknik och dess möjligheter bidra till utveckling av samhälle, näringsliv och miljö. Av särskild vikt är att STV fullgör sitt uppdrag på svenska.

STV:s medlemskår är dess största resurs. Den består av 190 experter inom naturvetenskap och teknik, var och en med en gedigen vetenskaplig bakgrund. ”STV:s styrka ligger i vår opartiskhet. Verksamheten styrs inte av vare sig ekonomiska eller politiska intressen. Vi erbjuder inte åsikter, utan analyserade fakta där vi tillsammans med ett brett nätverk har möjligheter att påverka”, konstaterar STV:s preses Leni von Bonsdorff.

STV stöder forskning och undervisning

I sin verksamhet fokuserar STV i synnerhet på forskare i början av sin karriär. Unga forskare stöds särskilt med några månaders resestipendier, med vilkas hjälp de bekostar besök vid utländska universitet och forskningsinstitut. Jubileumsåret till ära har unga forskare i en videoproduktion presenterat sina forskningsprojekt inom ämnesområdet energi som är ett övergripande tema för jubileumsåret.

Skolvärlden stöder STV genom att erbjuda lärare i naturvetenskaper och matematik extra resurser. Med deras hjälp får lärarna möjligheter att i våra svenskspråkiga skolor utveckla entusiasmerande sätt för att väcka sina elevers intresse för naturvetenskap och teknik. Framtidens naturvetenskapsmän och ingenjörer skapas redan i skolan.

Lärare och medlemmar premieras

STV Lärarpris offentliggörs vid festligheterna i centrala Helsingfors på fredagen den 12 november och priset går till lärare Marcus Mohlin som undervisar i teknisk slöjd i Helsinge skola och Kyrkoby skola. Han är en föregångare i att ta in teknik i slöjdundervisningen. Han har tillsammans med eleverna byggt upp i skolan sk MakerSpace på ett sätt som stöder elevdelaktighet och användningen av informations- och kommunikationsteknologi, robotik och programmering.

Akademien premierade medlemmar för förtjänstfulla insatser i att arbeta för en positiv grundsyn på teknik i vårt samhälle. Till hedersmedlemmar kallades de tidigare ordföranden Jarl- Thure Eriksson och Henrik Wolff. Hederstecken i guld tilldelades Stig Gustavson, Åsa Lindberg och Niklas Meinander medan Elisabeth Helander, Martti Jalava, Peter Lund, Paula Nybergh, Andrea Holmberg och Kai Nordlund erhöll hederstecken i silver.

En tidslinje i animerad form presenterades vid festligheterna med start vid händelserna under år 1921 då STV grundades till en beskrivning av STV av idag där vår vision är att med en mångvetenskaplig syn på teknik och dess möjligheter bidra till utveckling av samhälle, näringsliv och miljö.

STV firade sina första hundra år i centrala Helsingfors på fredag 12.11.21. tillsammans med nära samarbetspartners och inbjudna gäster med syftet att inspirera till möten, diskussioner och debatt.