Vid STV Ordinarie Akademiesammnkomst den 27.3 2019 som inkluderar årsmötesförhandligar valdes TkD Leni von Bonsdorff till ny preses för perioden 2019-2021. I nuläget verkar Leni von Bonsdorff som direktör vid Sanquin Oy, ett företag som tillverkar och distribuerar blodplasma-läkemedel. Hon har tidigare 1995-2004 verkat som forskare inom produktuvecklingen vid Finlands Röda Kors – Blodtjänst. Hon har studerat vid Tekniska Högskolan där hon avlagt DI, TkL och TkD examen. Hon verkade som forskare vd Kungliga Tekniska Högskolan, KTH, år 1986-1987. Leni har sedan 2003 varit ledamot i akademien och deltagit i styrelsearbeten som suppleant 2013 och ordinarie 2014-2018 varav hon verkade som vice preses åren 2016-2018.

Till STV styrelse för perioden 2019-2021 valdes som nya ordinarie medlemmar FD Thomas Ahlnäs, DI Niklas Geust och prof Mats Gyllenberg medan FD Patrik Floreen, prof Nils-Olof Nylund och prof Kim Wikström omvaldes för en andra treårig mandatperiod. Ordinarie styrelsemedlemmar prof Casper Lassenius, prof Markus Linder och prof Jenni Reuter har pågående mandatperiod. Till suppleanter för år 2019 valdes prof Erik Bonsdorff, TkD Johan Grön samt prof Leena Hupa.