Våra stipendier för doktorander och  postdoktorala forskare kan sökas kontinuerligt under året. Beslut görs kvartalsvis dvs efter slutet av mars, juni, september respektive december månad. Prioriteringen ligger vid att stöda kortare 1-3 månaders internationella forskarvistelser vid universitet eller institutioner för att knyta nya kontakter, främja för forskaren nytt samarbete och hämta tillbaka nya metoder eller annat spetskunnande. Ett syfte med vistelsen skall vara att den unga forskaren ges en möjlighet att med tanke på den egna karriären utvidga sitt kontaktnätverk med för sökande nya samarbetspartners och forskare.

Sikta högt, välj platsen för vistelsen enligt devisen: här har jag alltid önskat att få bedriva forskning!

Ansökan på nätet samt mera information vid Forskarstipendier

Så skicka in din ansökan under årets första kvartal dvs innan slutet av mars och du får besked hur det gick inom april månad. Lycka till med din ansökan!