STV lediganslår skolstipendier att sökas hösten  2019. Sista ansökningsdatumet är 30 september  2019. 

Närmare info samt länk till ansökan vid Skolstipendier.

Vi vill främst stöda innovativ, nyskapande verksamhet och gärna sådant som har potential att utnyttjas av en vidare grupp.  Vi värdesätter samarbete i olika ämnen, i olika organisationer och på olika stadier, och med världen utanför den egna organisationen.