STV visar sin uppskattning för lärarnas arbete genom att premiera en lärare i naturvetenskaperna eller matematik med STV lärarpris. Traditionen startade 1999, då lektor Kerstin Karlström från Topeliusgymnasiet i Nykarleby blev STV:s första lärarpristagare.  De övriga pristagarna finns listade vid vår webbplats.

I år har STV sitt jubileumsår och vi firar våra första 100 år. STV Lärarpris kommer i år att delas ut vid Jubileumsfesten som är planerad till den 12 november 2021 på kvällen.  Vi ser fram emot att då kunna ha festen på plats med möjlighet att fira och umgås tillsammans.

Priset uppgår till 6000 euro fördelat så att 4000 euro ges till läraren samt ett understöd på 2000 euro till skolan att användas på lämpligt sätt för undervisningen. Vid valet fäster vi speciell vid nytänk och inspiration i undervisningen som bevarar och väcker elevernas intresse för ämnet, utveckling av undervisningsmetoderna och läromedlen. Därutöver vill vi lyfta fram samarbetet med andra lärare, både i det egna ämnet och andra läroämnen, i den egna skolan och andra skolor jämte skolstadier. Det vi vill uppmärksamma är verksamhet utöver vad man normalt begär av alla goda engagerade lärare i våra skolor. Priset skall inte betraktas som en belöning för en långvarig lärargärning.

Nomineringar gäller både klasslärare vid de lägre klasserna (tidigare lågstadierna) samt ämneslärare i de högre klasserna (tidigare högstadierna) och vid gymnasiet. Vi uppmanar rektorerna i våra skolor att vänligen lämna in Era förslag till STV Lärarpris 2021 jämte motivering vid den skyddade länken

https://www.lyyti.in/STV_Lararpris2021

och vi ber att ni lämnar in förslagen fram till medlet av oktober 2021.