Vårt kansli har nu flyttat till utrymmen i Spaces Tripla som finns i kontorshotellet Woorkery West som är beläget i köpcentret Tripla vid järnvägsstationen i Böle. Den nya postadressen är Firdogatan 2 T 63, 00520 Helsingfors.

Ordet Firdo i gatunamnet har sitt ursprung i stadin slangi för Fredriksberg som järnvägsstationen här i Böle hette tidigare. På området låg  en gård vid namn Fredriksberg som antagligen namngetts efter sin ägare, Carl Fredrik Winqvist, så stationen fick namn efter gården.  Granne med gården Fredriksberg låg Böle hemman som 1650 donerats till Helsingfors stad som magistratens löneboställe. Namnet Böle har tidigare även stavats Böhle som betyder nybygge.  Det var år 1990 som namnet på stationen Fredriksberg ändrades till Böle station. Det gamla namnet Fredriksberg förekommer numera endast som namn på den korta Fredriksbergsgatan i Västra Böle. En intressant detalj är att ordet Firdo användes som ett hälsningsord under 1930-talet.

Varmt välkommen på besök och bekanta er med vår nya vistelseplats – var dock på förhand i kontakt med akademisekreteraren så vet hon att vara på plats!

Bildkälla:  www.uuttahelsinkia.fi/sv/bole