Vid Jubileumssammankomsten den 12.11.21 då vi firade STV 100 år  uppvaktade Finska Vetenskaps-Societeten oss med sin högsta utmärkelse, Jubileumsmedaljen i silver, som en hyllning av berömvärda insatser vetenskapen och tekniken till fromma och därjämte som tack för gott samarbete genom decennierna. Medaljen jämte en beskrivning av medaljens präglingar överräcktes av preses Hannu Koskinen och ständig sekreterare Mats Gyllenberg. Medaljen är utgiven 2013 då Finska Vetenskaps-Societeten fyllde 175 år medan Alexandre Baharev står för det konstnärliga utförandet.

Medaljen består av en övre och en nedre del och på varje sida av delarna finns det detaljrika präglingar. På övre delens framsida finns en sfinx med utbredda vingar, årtal och societetens namn. Baksidan med en sfinx hållande sin hand på jorden, en papyrusrulle, Finlands lejon med sin tass på vårt land och EU:s emblem ger en bild av globaliseringen i dagens värld.

Undre delens framsida representerar societetens fyra sektioner: uppe till vänster en våg för lag och rättvisa, nere till vänster det allseende ögat för humaniora symboliserad av Peter Breughel den äldres Colosseumlika version av Babels torn, uppe till höger en DNA dubbelspiral med de fyra baserna för biovetenskaperna, nere till höger Eulers formel och banorna i ett dynamiskt system för matematik och fysik. Baksidan visar en sfinx till vänster, en lärare till höger som undervisar sin elev som har en passare, en bok, en cd-skiva och texten ”Sagaciter scrutando” – undersök med eftertanke.

Vi känner oss hedrade av utmärkelsen och framför ett ödmjukt tack till Finska Vetenskaps-Societeten.