Hur föds de stora vetenskapliga genombrotten? Vad är det som årets Nobelpris i fysik, kemi, medicin, och ekonomi ges för? Finländska experter berättar om forskningen som lett till årets Nobelpris, om personerna som får Nobelpris och betydelse av genombrotten för vetenskapen, mänskligheten och samhället vi lever i.
Evenemanget är öppet för alla och arrangeras som direktsänd virtuell studiodiskussion onsdagen den 28.10 kl 17.00-18.30 och kommer att kunna ses vid Helsingin Sanomats vetenskapssida.
Diskussionen leds av producent Matti Mielonen vid Helsingin Sanomats vetenskapsredaktion och författare Tiina Raevaara.
Varmt välkommen med och  sprid infon om diskussionen i era egna nätverk!
Arrangörer:
Finlands Vetenskapsakademier*  i samarbete med Helsingin Sanomat och Suomen Tiedetoimittajain liitto

*Suomalainen Tiedeakatemia, Finska Vetenskaps-Societeten – Suomen Tiedeseura, Teknillisten Tieteiden Akatemia och Svenska tekniska vetenskapsakademien i Finland