Varmt välkomna till

Stora Nobel-diskussionen – hur föds de stora vetenskapliga genombrotten?

Finländska experter presenterar årets Nobelpris i fysik, kemi, medicin samt ekonomi där du som publik har möjlighet att ställa frågor och delta i diskussionen. Det kostnadsfria  evenemanget är öppet för alla och arrangeras enligt

Tidpunkt:  tisdagen den 22.10.2019 kl 17.00-18.30

Plats: Sanomahusets Mediatorg (Tölöviksgatan 2, Helsingfors)

Hur föds de stora vetenskapliga genombrotten? Vad är det som årets Nobelpris i fysik, kemi, medicin, och ekonomi ges för?  Konferencierer  är vetenskapsredaktör  Matti Mielonen (Helsingin Sanomat) och Mari Heikkilä (Suomen Tiedetoimittajain liitto).

I diskussionen deltar experterna:

Medicin: Panu Jaakkola, forskningsledare, Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt HUS
Fysik: ledamot Peter Johansson, professor (astrofysik), Helsingfors universitet
Kemi:Maarit Karppinen, professor (oorganisk kemi), Aalto-universitetet
Ekonomi: bekräftas senare

Arrangörer:
Helsingin Sanomat
Suomen Tiedetoimittajain liitto
Finlands vetenskapsakademier
Suomalainen Tiedeakatemia
Finska Vetenskapssocieteten
Svenska Tekniska Vetenskapsakademien i Finland
Teknillisten Tieteiden Akatemia

Sprid gärna infon i era egna nätverk – tack för hjälp med marknadsföringen.

Väl mötta!