Hur föds de stora vetenskapliga genombrotten? Vad är det som årets Nobelpris i fysik, kemi, medicin, och ekonomi ges för? Finländska experter berättar om forskningen som lett till årets Nobelpris, om personerna som får Nobelpris och betydelse av genombrotten för vetenskapen, mänskligheten och samhället vi lever i.

Stora Nobel-diskussionen går av stapeln torsdag 14.10. kl 17:00-18:30. Du kan följa med diskussionen på Helsingin Sanomats webbplats eller på Mediatorget i Sanomhuset (Tölöviksgatan 2, Helsingfors) där det ryms c 60 personer (ingen anmälan behövs).

Närmare information om programmet och talarna vid webbsidan för Finlands Vetenskapsakademier.

Varmt välkommen med och  sprid infon om diskussionen i era egna nätverk!

Evenemanget är en del i Temaåret för forskningsbaserad kunskap 2021 och arrangeras av:

Finlands Vetenskapsakademier*  i samarbete med Helsingin Sanomat och Suomen Tiedetoimittajain liitto

*Suomalainen Tiedeakatemia, Finska Vetenskaps-Societeten – Suomen Tiedeseura, Teknillisten Tieteiden Akatemia och Svenska tekniska vetenskapsakademien i Finland