Alla ni som jobbar på olika stadier inom skolvärlden, notera att våra skolstipendier kan sökas till slutet av september månad.
Finns det en kurs eller konferens som du vill delta i? Eller göra en exkursion tillsammans med dina elever? En idé som du har för att utveckla undervisningen? Allt det och mycket mera kan du söka stipendium för av Svenska tekniska vetenskapsakademien i Finland. Vi vill stöda innovativ, nyskapande verksamhet och gärna sådant som har potential att utnyttjas av en vidare grupp. Vi värdesätter samarbete i olika ämnen, i olika organisationer och på olika stadier, och med världen utanför den egna organisationen.
Tillsammans kan vi göra det!