All ni som jobbar inom skolvärlden:

  • Finns det en kurs eller konferens som du vill delta i?
  • Eller göra en exkursion tillsammans med dina elever?
  • En idé som du har för att utveckla undervisningen?

Allt det och mycket mera kan du söka stipendium för. Ansökan till slutet av september månad, besked  om utfallet fås inom oktober månad. Vi vill stöda innovativ, nyskapande verksamhet och gärna sådant som har potential att utnyttjas av en vidare grupp. Vi värdesätter samarbete i olika ämnen, med olika organisationer och på olika stadier, och med världen utanför den egna organisationen.

Närmare information vid  Skolstipendier  samt länk för ansökan på nätet  .

Tillsammans kan vi göra det!