Unga forskare kan kontinuerligt under hela året ansöka om stipendier av Svenska tekniska vetenskapsakademien i Finland för forskningsvistelser på en till tre månader. Beslut görs kvartalsvis och rörande årets första kvartal gäller; ansök innan slutet av mars månad och du får besked inom april. Vid valet av ort för din vistelse så ser vi gärna att du siktar högt och väljer platsen för vistelsen enligt devisen: här har jag alltid önskat att få bedriva forskning. En dylik forskarvistelse är ett effektivt sätt i att lära av de bästa och hämta ny kunskap till den egna forskningen.

Närmare information samt Ansökan på nätet.