Research Academy for Young Scientists, förkortat Rays, är en rikssvensk sommarforskarskola för andraårselever på gymnasiet som tycker att en karriär inom naturvetenskap, teknik eller matematik verkar spännande. Sommarforskarskolan ger dej en möjlighet att forska på riktigt 18 juni till 16 juli 2023 då ett tjugotal elever samlas i Strängnäs utanför Stockholm. Rays har genom ett samarbete med Skolresurs och  Svenska tekniska vetenskapsakademin i Finland öppnat upp ansökan för finlandssvenska elever och två  elever från Finland ges en möjlighet att delta sommaren 2023.

Ansökan är öppen 1 februari – 31 mars. Bekanta dej redan nu med hur du ansöker,  information finns på

RAYS webbplats och i följande flyers:

RAYS Finland poster för studerande
RAYS Finland poster för studerande (kortare text)
RAYS Finland poster för lärare

Här kan man läsa om Clarissa Forsströms erfarenheter av RAYS år 2019.

Ta tillfället i akt och upptäck mer om vetenskap!