Research Academy for Young Scientists, förkortat Rays, är en rikssvensk sommarforskarskola för gymnasielever som har ett brinnande intresse för naturvetenskap, matematik eller teknik. Rays har, genom ett samarbete med Resurscenter för matematik, naturvetenskap och teknik i skolan och  Svenska tekniska vetenskapsakademin i Finland öppnat upp ansökan för finlandssvenska elever till Rays 2019. Detta är nu andra gången som denna möjlighet erbjuds till finlandssvenska gymnasieelever.

Rays 2019 går av stapeln i Strängnäs ytterom Stockholm från den 16 juni till den 13 juli och är helt kostnadsfritt för de som deltar. Under fyra veckor får deltagarna upptäcka mer om vetenskap, genomföra ett projekt på Kungliga Tekniska Högskolan, Stockholms Universitet eller Karolinska Institutet och lära känna andra likasinnade elever.

Mera information om sommarforskarskolan finns vid  Rays webbplats. Notera att sista ansökningsdatum är 31 mars 2019 och ansökan lämnas in vid deras ansökningsportal.