Anmälan till S I C 2019 via länken

https://www.lyyti.in/SIC2019

är öppen till och med 27 januari 2019. Vid länken kan du även välja vilka workshopar du deltar i samt huruvida du deltar i buffetmiddagen på fredag kväll. Dela gärna länken till dina kollegor. Välkommen!

Det åttonde Seminariet om Innovationer och ”C”reativitet i naturvetenskaper och teknik, S I C,  den 1-2 februari 2019 på Högskolan Arcada, Helsingfors där våra föreläsare är:

Karolina Broman – lektor/forskare vid Umeå universitet med flippad undervisning och AR&IR i naturvetenskap
Pata Degerman – vår tids upptäckare
Mikael Ehn – aerosolforskare vid Helsingfors universitet med koll på klimat
Johnny Finnholm – satellitmakare vid uppstartföretaget ICEYE
Sebastian Karlsson, Otto Stenman – två unga forskare från sommarforskarskolan Rays

De som står för workshoppar är:

Nina Aspegren, Skolresurs
Anna Bergkvist, Karlstads universitet
Mats Braskén, Markus Norrby och Jonas Waxlax, Skolresurs
Karolina Broman, Umeå universitet
Mia Skog, Skolresurs

Länk till: Närmare info om workshoppar, föreläsare och tidtabellen.

Förutom att ta del av föreläsningar och workshops kan du följa med TekNatur finalen, ta  del av bredvidprogram samt umgås och nätverka med lärarkollegor.

VÄLKOMMEN!

Vid frågor, vänligen kontakta
info@sicseminarium.fi

Huvudarrangörer:
DIFF – Ingenjörerna i Finland
Svenska tekniska vetenskapsakademien i Finland
Tekniska Föreningen i Finland
I samarbete med:
Högskolan Arcada