Research Academy for Young Scientists, förkortat Rays, är en sommarforskarskola för gymnasielever som har ett brinnande intresse för naturvetenskap, matematik eller teknik. Rays har, genom ett samarbete med Resurscenter för matematik, naturvetenskap och teknik i skolan (skolresurs.fi) och  Svenska tekniska vetenskapsakademin i Finland öppnat upp ansökan för finlandssvenska elever till Rays 2018.

Rays mål är att uppmärksamma unga talanger inom naturvetenskap, teknik och matematik samt bidra till att de tidigt når sin fulla potential som ledare för forskning och gör detta genom att årligen arrangera en sommarforskarskola av kompromisslös kvalitet. Rays riktar sig till elever som läser andra året på gymnasiet och som har ett brinnande intresse för naturvetenskap, matematik eller teknik. Du behöver inte ha deltagit i något liknande tidigare utan det viktigaste är att deltagarna känner att de har det intresse och engagemang som krävs.

I år erbjuds även finlandssvenska elever möjlighet att delta i Rays Rays 2018 kommer att äga rum från den 17 juni till den 14 juli och är helt kostnadsfritt. Under fyra veckor får deltagarna upptäcka mer om vetenskap, genomföra ett projekt på Kungliga Tekniska Högskolan, Stockholms Universitet eller Karolinska Institutet och lära känna andra likasinnade elever.

Mera information om sommarforskarskolan finns vid Rays webbplats.