Våra ledamöter representerar ett brett spektra av kunskapsområden inom de tekniska vetenskaperna, inom områden som stöder dessa eller där dessa tillämpas. De personer vi senast har kallat till ledamöter är:

Johan Bobacka, Åbo Akademi (Kemi)
Jukka Corander, Universitetet i Oslo (Datavetenskap och informationsteknik)
Sonja Enestam, Valmet (Energiteknik)
Edward Hæggström, Helsingfors Universitet (Fysik)
Pekka Lundmark, Nokia (Datavetenskap och informationsteknik)
Jouko Peltonen, Åbo Akademi (Kemi)
Jörg Tiedemann, Helsingfors universitet (Datavetenskap och informationsteknik

Ledamöterna utgör kärnan för all vår verksamhet där målet är att fördjupa och bredda teknologiskt kunnande så att det bättre kan gynna både näringsliv, en hållbar utveckling och en positiv grundsyn på tekniken i vårt samhälle.

Varmt välkomna med!