Svenska tekniska vetenskapsakademien i Finland har våren 2022 kallat följande personer till ordinarie ledamöter:

DI Mikael Hannus, Stora Enso AB samt Marcus Wallenbergs Stiftelse (Träförädlingsteknik )
Professor Jan Westerholm, Fakulteten för naturvetenskaper och teknik vid Åbo Akademi (Datavetenskap och informationsteknik)
TkD Annika Wilhelmson, Viking Malt Oy (Bioteknik)

Ledamöterna i Svenska tekniska vetenskapsakademien i Finland representerar ett brett spektra av kunskapsområden inom de tekniska vetenskaperna, inom områden som stöder dessa eller där dessa tillämpas och  utgör kärnan för vår verksamhet.  Akademiens vision är att  med en mångvetenskaplig syn på teknik och dess möjligheter bidra till utveckling av samhälle, näringsliv och miljö. Detta vill vi främja med vår verksamhet som vi kategoriserar enligt:
• Debatt
• Utbildning
• Forskning
I nuläget är området utbildning ett fokus där vi stöder skolvärlden med stipendier, understöd, lärarpris samt tävlingen TekNatur för elever och seminarium för lärare som vi gör i samarbete med andra organisationer. Stödet till forskning utgör närmast av stipendier till unga forskare för kortare utlandsvistelser. I tillägg till utbildning och forskning lyfter vi fram området debatt där vi engagerar våra ledamöter, vilka är grunden för all vår verksamhet.