Förbered redan nu en ansökan med stark inriktning på spetsforskning vid toppuniversitet för tiden då gällande pandemiläge igen tillåter forskningsvistelser. Vi vill att unga startande doktorander eller postdoktorala forskare med sina handledare bakar in en kort en till tre månaders utomlandsvistelse i forskningsplanen och redan nu börjar utforska möjligheter för besöket. Sikta högt, välj platsen för vistelsen enligt devisen: här har jag alltid önskat att få bedriva forskning.
Målet för den unga forskaren med tanke på den egna karriären är att knyta nyttiga nya kontakter, främja nytt samarbete och hämta nytt spetskunnande till Finland i synnerhet inom nya forskningsområden. Om detta skulle inspirera forskningsgrupper vid våra forskningssäten eller mellan dessa att samarbeta genom gemensamma ansökningar desto bättre.
Ansökan kan göras kontinuerligt ända fram till medlet av juni 2021 vid vår webbplats medan utbetalningen av beviljade stipendier sker senare då forskningsvistelsen blir av.

Allmän info samt länk till elektronisk ansökan