Nomineringar för STV Lärarpris 2023

Till alla  inom skolvärlden, känner Du en  lärare som jobbar exceptionellt bra inom ämnesområden naturvetenskaper, teknik eller matematik?

Vi vill då göra Dej uppmärksam på att Svenska tekniska vetenskapsakademien i Finland (STV) årligen premierar en dylik lärare med STV Lärarpris. Nomineringar gäller alla stadier dvs klasslärare och ämneslärare vid grundskolans alla årskurser 1-9 och vid gymnasiet. Våra tidigare pristagare finns listade vid vår webbplats.

Priset uppgår till 6000 euro fördelat så att 4000 euro ges till läraren samt ett understöd på 2000 euro till skolan att användas på lämpligt sätt av läraren för undervisningen. Vid valet fäster vi speciell vikt vid innovationer i undervisningen som väckt elevernas intresse för ämnet, utveckling av undervisningsmetoderna och läromedlen. Därutöver vill vi lyfta fram samarbetet med andra lärare, både i det egna ämnet och andra läroämnen, i den egna skolan och andra skolor jämte skolstadier. Det vi vill uppmärksamma är verksamhet utöver vad man normalt begär av alla goda engagerade lärare i våra skolor. Nomineringar tas emot till slutet av oktober månad.

Vänligen sänd Ditt förslag till STV Lärarpris 2023 jämte motivering via den skyddade länken

STV Lärarpris 2023

Vi tar emot nomineringar under hela november månad 2023 och ser fram emot just Din nominering. Tag gärna kontakt ifall Du har frågor.

2023-11-02T13:43:52+02:0002.11.2023|

Dela den här berättelsen!

Till toppen