STV visar sin uppskattning för lärarnas arbete genom att årligen premiera en lärare i naturvetenskaperna eller matematik med ett lärarpris. Traditionen startade 1999, då lektor Kerstin Karlström från Topeliusgymnasiet i Nykarleby blev STV:s första lärarpristagare. Priset gick år 2019 till lektor Henna Lillhonga vid Vasa gymnasium. De övriga pristagarna finns listade vid vår webbplats.

Priset uppgår till 6000 euro fördelat så att 4000 euro ges till läraren samt ett understöd på 2000 euro till skolan att användas på lämpligt sätt för undervisningen. Vid valet fäster vi speciell vid nytänk och inspiration i undervisningen som bevarar och väcker elevernas intresse för ämnet, utveckling av undervisningsmetoderna och läromedlen. Därutöver vill vi lyfta fram samarbetet med andra lärare, både i det egna ämnet och andra läroämnen, i den egna skolan och andra skolor jämte skolstadier. Det vi vill uppmärksamma är verksamhet utöver vad man normalt begär av alla goda engagerade lärare i våra skolor. Priset skall inte betraktas som en belöning för en långvarig lärargärning.

Vänligen sänd Era förslag till Årets lärarpristagare 2019 jämte motivering vid den skyddade länken

https://www.lyyti.in/Nominering_STV_Lararpris2020

och vi ber att ni lämnar in förslagen fram till slutet av januari 2020.