Det finns en tydlig beställning på Millenniumpriset för teknologi som delas ut den 26 maj i år. Priset påminner oss om möjligheterna i att bygga en mera hållbar värld. Svenska tekniska vetenskapsakademien i Finland, STV, utgör en länk i den globala innovationssfären där vi värnar för en mera ansvarsfull och välmående värld.

Teknologi och vetenskap har en betydande roll då vi söker lösningar på mänsklighetens stora utmaningar: tillräckligheten då det gäller mat, energi och råvaror, skyddandet av vår miljö samt kampen mot allvarliga sjukdomar är inte något vi kan ta för givet. Millenniumpriset för teknologi utgör en erkänsla till innovationer som på ett märkbart sätt höjer livskvaliteten.

Vinnarna av priset har haft mod och nyfikenhet i att utforska världen från nya synvinklar. De prisbelönta  innovationerna  har exempelvis hämtat med sej LED belysning i vår vardag och möjligheten att använda world wide webb samt höjt vårt välbefinnande medelst biomaterial för läkemedelsdosering och etisk stamcellsforskning.

Vinnarna har fått vetenskapligt kunnande att blomstra i konkreta innovationer och nya teknologier. I enlighet med kriterierna för Millenniumpriset för teknologi så har även vinnaren/vinnarna som får priset den 26 maj utvecklat teknologi som tacklar de stora globala utmaningarna.

Prisets beskyddare, republikens president Sauli Niinistö lyfte upp i sin hälsning det långsiktiga arbetet som ligger bakom varje banbrytande innovation: ”Teknologi har förändrat människans liv enormt, och oftast på ett positivt sätt, såväl i Finland som globalt. Vi kommer dock inte alltid ihåg, att varje teknologisk innovation i vår vardag har krävt åratal av idogt forsknings- och utvecklingsarbete. Det behövs engagemang och ihärdighet då idéerna och forskningsresultaten mynnar ut i äkta innovationer för inlärning, handel, rörlighet eller kommunikation.”

 

I framtiden föds innovationerna allt oftare som ett resultat av samarbete: det krävs både vetenskaplig forskning och färdighet att tillämpa och kommersialisera forskningsrönen. I rollen som samarbetspartner till Millenniumpriset för teknologi för vi starkt samman forsknings-, utvecklings- och innovationskunnandet.

Ta vänligen en titt på Millenniumpriset för teknologi – storyn.

Millenniumpriset för teknologi delas ut den 26 maj i Esbo. Dagen efter prisutdelningen den 27 maj firar vi priset i form av Millennium Innovation Forum .