Kriget i Ukraina kom plötsligt och vi vaknar till en vardag som inte är någon annan lik. Våra tankar går till människorna i Ukraina som behöver hjälp. Att via en hjälporganisation ge ett ekonomiskt stöd är ett sätt att hjälpa. Svenska tekniska vetenskapsakademien i Finland har valt att ge ett bidrag till katastroffonden vid Röda Korset. Medlen i katastroffonden kan med kort varsel hjälpa då en olycka eller kris inträffar. Krisen i Ukraina är så stor att medlen som nu ges styrs till hjälparbetet för människorna som lider av konflikten. Behovet av hjälp kommer att pågå länge så bidragen kommer att  under en längre tid att kanaliseras till dem som lider av krisen i Ukraina.

Vi uppmanar vänligen våra ledamöter och andra att ge ett bidrag till Röda Korset eller någon annan hjälporganisation – varje bidrag är av betydelse.