Svenska tekniska vetenskapsakademien i Finland har våren 2023 kallat följande personer till ordinarie ledamöter:

TkD Saara Inkinen, Nordic Catalyst e.U. (Teknisk polymerkemi),
Docent Nina Lindfors, Helsingfors Universitet/HUS (Materialteknik)
Professor Peter Sarlin, Aalto universitetet (Datavetenskap och informationsteknik),
TkD Anna Sundberg, Åbo Akademi (Naturmaterialteknik),
Politices doktor, docent Mikael Wahlström, VTT (Människa–datorinteraktion),
Professor Susanne Wiedmer, Helsingfors universitet (Analytisk kemi),
Professor Chunlin Xu, Åbo Akademi (Materialteknik).

Våra ledamöter representerar ett brett spektra av kunskapsområden inom de tekniska vetenskaperna, inom områden som stöder dessa eller där dessa tillämpas och utgör kärnan för verksamheten. Akademiens vision är att med en mångvetenskaplig syn på teknik och dess möjligheter bidra till utveckling av samhälle, näringsliv och miljö.

Tyngdpunkter i vår strategin för perioden 2023-2025 är enligt:
”Inom våra fokusområden debatt, utbildning och forskning vill vi arbeta på ett sätt där vi medelst evidensbaserad kunskap aktivt visar på teknikens roll i ett inkluderande samhälle som kännetecknas av diversitet och hållbarhet samt innehåller en framtidsvision mot goda värden och mål. En viktig aspekt inom exakta naturvetenskaper och teknik är att gräva fram all möjlig information och kunskap, kritiskt granska helheten för att sedan med bästa möjliga kunskap och på bästa möjliga sätt kommunicera med samhället och dess individer.”

Varmt välkomna med!