Flyttlasset går på fredag 18 augusti 2017 till våra nya utrymmen i det nyrenoverade Dipoli i Otnäs. STVs adress framöver är således

Svenska tekniska vetenskapsakademien i Finland,
Otsvängen 24,
FI-02150 Esbo.

Övriga kontaktuppgifter är som förut.

Flytten sker tillsammans med Teknikakademien TAF och vår broderorganisation Teknillisten Tieteiden Akatemia – Akademin för Tekniska Vetenskaper , TTA. I pressmeddelandet som TAF skickade ut 16.8 2017 meddelas även om TAFs nya verkställande direktör Ari Ahonen som tar vid då nuvarande direktör går i pension. Landets fyra vetenskapsakademeir Finska Vetenskapsakademin, Finska Vetenskaps-Societeten, TTA och STV undertecknade i maj en avsiktsförklaring om att stärka samarbetet och ge verksamheten större internationellt genomslag. Samarbetet tar sikte på att ge vetenskaplig kunskap en större roll och synlighet i samhället och att ställa akademiernas expertis i samhällets tjänst. I och med avsiktsförklaringen blir de tekniska vetenskaperna allt starkare integrerade i hela forskarsamhället samtidigt som TAF i framtiden fungerar som en partner till alla fyra vetenskapsakademier.

Varmt välkommen på besök och bekanta er med vår nya vistelseplats – var dock på förhand i kontakt med akademisekreteraren så vet hon att vara på plats!

Bild: By J-P Kärnä, CC BY-SA 3.0,
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=1605085