Stipendier för vetenskap kan sökas kontinuerligt under år 2018

De stipendier som STV utdelar för vetenskaplig verksamhet kan under år 2018 sökas kontinuerligt under hela året. Beslut gällande stipendierna görs kvartalsvis. Behandlingen av tredje kvartalets ansökningar inleds i slutet av september.

Stipendierna kan beviljas enskild sökande med avlagd akademisk slutexamen inom områden naturvetenskap och teknik. Grundtanken är att stöda den unga forskaren och prioriteringen ligger vid att stöda:

Kortare 1-3 månaders internationella forskarvistelser för att anknyta nya kontakter, främja nytt samarbete och hämta tillbaka nya metoder eller annat spetskunnande för doktorander och unga postdoktorala forskare

Vi är i mån av möjlighet även öppna för att stöda övrig verksamhet som står inom Akademiens intressen och som ger ett mervärde

Närmare information vid Forskarstipendier.

2018-08-16T14:21:30+03:00 14.05.2018|