De stipendier som STV utdelar för vetenskaplig verksamhet kan under år 2018 sökas kontinuerligt under hela året. Beslut gällande stipendierna görs kvartalsvis. Behandlingen av tredje kvartalets ansökningar inleds i slutet av september.

Stipendierna kan beviljas enskild sökande med avlagd akademisk slutexamen inom områden naturvetenskap och teknik. Grundtanken är att stöda den unga forskaren och prioriteringen ligger vid att stöda:

Kortare 1-3 månaders internationella forskarvistelser för att anknyta nya kontakter, främja nytt samarbete och hämta tillbaka nya metoder eller annat spetskunnande för doktorander och unga postdoktorala forskare

Vi är i mån av möjlighet även öppna för att stöda övrig verksamhet som står inom Akademiens intressen och som ger ett mervärde

Närmare information vid Forskarstipendier.