STV lediganslår skolstipendier att sökas våren  2019. Sista ansökningsdatumet är 31 mars 2019. 

Närmare info vid Skolstipendier.

Vi vill främst stöda innovativ, nyskapande verksamhet och gärna sådant som har potential att utnyttjas av en vidare grupp.  Vi värdesätter samarbete i olika ämnen, i olika organisationer och på olika stadier, och med världen utanför den egna organisationen.